Ułatwienia dostępu

Pieniny i inne góry – czy potrzeba wynajmować przewodnika?

Przewodnik górski to niemały koszt, szczególnie dla małej grupy. Czasami zastanawiamy się czy warto skorzystać z usług licencjonowanych przewodników. Byłaby to przecież oszczędność. Dlatego skupimy się w tym artykule na podstawach prawnych, czyli kiedy wynajem przewodnika to konieczność.

Przewodnik górski wymagany

Organizując wycieczkę, czy to jako biuro podróży czy nauczyciel a nawet jako osoba prywatna dla swojej rodziny często brak jest informacji wprost kiedy potrzeba nam przewodnika a kiedy nie. Przepisy jakie możemy znaleźć w internecie często są nieaktualne. A wyszukiwanie aktualnych zajmuje sporo czasu. Jednak chcąc uniknąć ewentualnych problemów szukamy informacji dalej. Dlatego chcemy Wam uprościć to poszukiwanie poprzez nasz artykuł.

Polska – góry

W polskich górach nieaktualny już jest przepis nakazujący wynajem przewodnika, jeśli grupa chciała wejść powyżej 1 000 m n.p.m.

Obowiązujące przepisy:

 • Każdy kto “wykonuje wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego (…) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.” Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń Art. 60 Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • Każdy kto “przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.” Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń Art. 61. Przywłaszczanie lub bezprawne używanie stanowiska, tytułu, stopnia, odznaki, stroju lub munduru
 • Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (WPROWADZANIE W BŁĄD CO DO POSIADANYCH UPRAWNIEŃ) Art.138d:
 • §1. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 • § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.
 • Zadania przewodnika górskiego Dz.U.2020.2211 t.j. Rozdział 4 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek Art. 20 Zadania przewodnika turystycznego i pilota wycieczek: (…) Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu. (…)
 • Regulaminy Parków Narodowych (w większości PN obowiązek wynajmu przewodnika dla grupy zorganizowanej, ale TPN nie wprowadza takiego obowiązku dla grup zorganizowanych osób dorosłych),
 • Pieniński Park NarodowyRegulamin
 • Tatrzański Park NarodowyRegulamin
 • Gorczański Park NarodowyRegulamin
 • Babiogórski Park NarodowyRegulamin
 • Regulaminy Lasów Państwowych (na terenie rezerwatów przyrody)

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM BESKIDY, PIENINY, PODHALE, SŁOWACJA

Zarezerwuj przewodnika na wycieczkę

Wyślij zapytanie o wolne terminy i cennik usług przewodnickich poprzez formularz zgłoszeniowy: LINK DO FORMULARZA

Przewodnik Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica

error: Content is protected !!